Mijn werkwijze

Ieder mens is uniek en heeft een heel eigen verhaal. In verschillende levensfasen kunnen verstoringen in het lichaam optreden. Ik volg hierin de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG of ook wel Traditional Chinese Medicin/ TCM) die er van uitgaat dat alle verstoringen uiteindelijk terug te voeren zijn naar een disbalans tussen de parameters yin en yang.

Praktijk Nuij biedt niet alleen een behandelvorm, ze biedt een levensfilosofie. Samen streven we naar herstel van evenwicht op lichamelijk, psychisch en emotioneel niveau. Mijn werkwijze volgens de TCM uitgangspunten beïnvloedt je denkwijze, maakt je bewust van je leefwijze, de invloed van voeding en de invloed die emoties op je hebben.

Er zijn steeds méér factoren die onze gezondheid bepalen. En daarmee ook het gemak en de snelheid waarmee wij in het westen herstellen.

Tijdens een eerste gesprek (intake) wordt uitgebreid aandacht besteed aan je klachten.

Van intake tot…

Volgens de traditioneel Oosterse methoden wordt de energetische kracht in de organen beoordeeld door het voelen van punten op de pols en het beoordelen van de tong.

Jouw verhaal vult mijn bevindingen aan en maakt duidelijk wat je klachten zijn, welke beperkingen en last je hierdoor ondervindt en wat je verwacht te bereiken.
het maken van een Eciwoscan

Een Eciwo-scan tenslotte laat zien waar in het lichaam de ziekte zich manifesteert, maar bepaalt niet om wèlke aandoening het gaat. Daarvoor zijn wetmatigheden uit bovenstaand onderzoek nodig.

Door deze unieke combinatie van Oosterse traditie en Westers georiënteerde Eciwo-geneeskunde ontstaat een goed beeld van alle ontregelingen in het lichaam die tot ziekte hebben geleid. Meer informatie over de Eciwo-scan.

Om een patroon van klachten goed te kunnen beoordelen is het van belang jouw medische voorgeschiedenis te weten op basis van vragen die je van mij ontvangt. Deze kun je thuis al op papier zetten. Met alle verkregen informatie wordt  een behandelplan opgesteld. De duur van het behandeltraject is afhankelijk van de voorgeschiedenis, de huidige situatie en jouw omstandigheden. Een inschatting hiervan wordt met je besproken.

Tijdens het behandeltraject tot aan de afronding houden we samen de voortgang van het herstel goed in de gaten. Afhankelijk van je ziektebeeld kunnen we zorgen voor een betere kwaliteit van leven, verlichting van je klachten of volledig herstel.

Als acupunctuur iets voor jou is, maak dan nu een afspraak