Links

De  foto’s op mijn website zijn gemaakt door Mark Arends Fotografie. Mark heeft daarmee een mooi en duidelijk beeld vastgelegd van de werkwijze in mijn paktijk.

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan Claudia, mijn model-patiënt!

 

 

 

Signalenkaart voor huiselijk geweld en kindermishandeling:

Huiselijk geweld en kindermishandeling