Parallel-acupunctuur

Oorsprong van het Parallel-Acupunctuur-Systeem

Het systeem is tweeledig en omvat de behandeling met acupunctuurnaalden en de behandeling met cellcom, ofwel celcommunicatie.

MA-PraktijkNuij-72-07mei14-3523Een voorval waarbij Hugo Nielsen op de linker- en de rechtervoet het acupunctuurpunt Blaas-60 drukte om op verzoek van de  patiënt de pijn te vergelijken, bracht de patiënt met chronische pijn onmiddellijk in een ontspannen en pijnvrije toestand. Hij is dit fenomeen gaan onderzoeken om het nooit meer los te laten. Zo kwam hij  achter het bestaan van een centraal besturingssysteem dat beïnvloed kon worden door parallel, dus zowel links als rechts te prikken of druk uit te oefenen. Parallel gelegen punten hadden dezelfde waarden en eigenschappen. Ook ondervond hij dat de meest distaal (het verst van de hersenen afgelegen) gelegen punten informatie bevatten over alle gezondheidsperikelen vanaf de geboorte.

Behandeling met parallel-acupunctuur

Om iets met het “geheugen” van die punten te kunnen doen, moeten ze paarsgewijs worden aangeprikt. Daarmee kan het besturingssysteem van het lichaam hersteld worden. Door in een vaste volgorde de verschillende regelsystemen van het lichaam aan te prikken via de tenen, wordt een invloed uitgeoefend die ongekend is. Te denken valt dan aan regulering van het hormonale , het neurogene, het lymfatische regelsysteem, de spijsvertering, circulatie enzovoort.

Er worden slechts twee tot vier uiterst dunne naaldjes gebruikt. De patiënt ondervindt vrijwel altijd binnen 2-10 minuten allerlei reacties in het lichaam. Deze reacties vormen patronen, ofwel profielen die gekoppeld zijn aan een bepaald ziektebeeld. De profielen vertellen in volgorde het verhaal van onze aandoeningen en gezondheidsverstoringen die nog als een soort litteken in het zachte bindweefsel liggen opgeslagen en een trigger vormen voor weer nieuwe klachten.

Behandeling met cellcomMA-PraktijkNuij-72-07mei14-3576

De medisch informatieve wetenschap heeft aangetoond dat het lichaam onder (een lichte) spanning staat. Cellen en organen communiceren met elkaar om het lichaam als een geheel te kunnen laten werken. Dit gaat via dat zachte bindweefsel, ofwel het basisbioregulatiesysteem (BBRS). Bij die communicatie ontstaat een elektro-magnetische stroom. Het cellcomapparaat meet en controleert de oppervlaktespanning, het geeft daarbij zelf geen stroom of elektrische schokken af.  Eventuele verstoringen worden weer in evenwicht gebracht door het zelfherstellend vermogen van de mens. Klachten verminderen of verdwijnen.

De cellcom heeft met name haar diensten bewezen in het reduceren van bijwerkingen van radio- en chemotherapie. Bij patiënten met kanker kan het effect van parallel-acupunctuur vergroot worden door thuis zichzelf een paar minuten per dag te (laten) behandelen met de cellcom. Deze kan daarvoor aangeschaft worden. Meer informatie hierover kunt u vragen via het contactformulier.

Het effect van de behandeling van kanker met parallel-acupunctuur en cellcom is te controleren door bloed- röntgen-, echo-onderzoek enzovoort.

De ontwikkeling van parallel-acupunctuur en cellcom.

De parallel acupunctuur is ontwikkeld door de Deen Hugo Nielsen. Hij heeft hiervoor het Hugo Nielsen Instituut opgericht in Gram; een centrum voor onderzoek en behandeling en wel voornamelijk van kanker. Hugo Nielsen heeft ruim 35 jaar ervaring met behandeling van kankerpatiënten volgens het systeem van parallel acupunctuur. Het systeem sluit naadloos aan bij de Eciwo-acupunctuur. Het tweeledige Hugo Nielsen Systeem van parallel-acupunctuur en cellcom zijn inmiddels in Denemarken door het ministerie erkend. De Europese Unie heeft enkele jaren geleden het Hugo Nielsen Instituut geld beschikbaar gesteld voor verder wetenschappelijk onderzoek.

De samenwerking tussen Hugo Nielsen en de Eciwologen van het eerste uur Bert Pijnenburg en Ron Zoet betekent een doorbraak in de behandeling van kanker en andere chronische aandoeningen alsmede chronische pijn. Inmiddels verzorgt Hugo Nielsen voor de selecte groep van Eciwologen een gedegen en zeer boeiende scholing in de parallel- acupunctuur. Op enkele plaatsen in Nederland zijn behandelingen met parallel-acupunctuur mogelijk, waaronder bij praktijk Marij Nuij.