Acupunctuur klassiek

Alle verstoringen in uw gezondheid zijn uiteindelijk terug te voeren naar een disbalans tussen de parameters yin en yang. Naarmate er een evenwicht is tussen yin en yang zal er gezondheid en een gevoel van welbevinden zijn op fysiek, mentaal en emotioneel gebied. De werking van acupunctuur is gebaseerd op de circulatie van de levensenergie qi. De route waarlangs deze qi stroomt wordt bepaald door de ligging van de meridianen; een niet zichtbaar maar wel merkbaar kanalenstelsel. Een gedeelte hiervan ligt aan de oppervlakte van het lichaam en is op specifieke punten beïnvloedbaar. Deze punten staan bekend als acupunctuurpunten en hebben een gedetailleerd beschreven functie. Door zo’n punt aan te prikken met een zeer dun naaldje kunnen blokkades worden opgeheven. Het evenwicht wordt hersteld door gebruik te maken van die specifiek beschreven functies. Het aanprikken van punten is nagenoeg pijnvrij al kan er wel kortdurend een bepaalde sensatie worden ervaren. Acupunctuurbehandelingen kunnen worden ondersteund door moxa, cupping en massagetechnieken.

Akind_acupunctuurcupunctuur is het meest bekende onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde.  De ontwikkeling van de acupunctuur is al 2000  jaar oud. Het omvat een behandelmethodiek waarmee zeer veel verstoringen verholpen of verlicht kunnen worden. Acupunctuur werkt ook preventief. Het belang van deze preventieve werking komt tot uitdrukking in het feit dat in vroeger tijden de Chinese dokters werden uitbetaald zolang zij hun patiënten gezond hielden.

 

Dat acupunctuur daadwerkelijk effectief is, blijkt uit het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie  ( W.H.O.) een lijst gepubliceerd heeft van aandoeningen die met acupunctuur te verhelpen of te verbeteren zijn. De resultaten in de praktijk tonen dat het gebruik van acupunctuur nog altijd in ontwikkeling is en dat de Traditionele Chinese Geneeskunde ook  vertaald zal moeten worden in hedendaagse aandoeningen.