Acupunctuur Eciwo

Eciwo  is de Engelstalige afkorting voor: Embryo Containing the Information of the Whole Organism. Het hele Eciwo-systeem van diagnose en therapie werd in 1973 ontdekt door professor Yingqing Zhang, hoogleraar in de biologie aan de Shandong Universiteit in China. Na vele jaren van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek is de Eciwo-diagnose en –therapie in 1988 in China officieel erkend als therapie. De Eciwo-theorie vindt haar basis in de medische biologie, met name de cytologie. Het vormt dan ook een prachtige brug tussen de Oosterse en Westerse geneeswijze.

 

Eciwo-theorie

Deze gaat uit van de veronderstelling dat het lichaam een organisme is, dat is opgebouwd uit en wordt onderverdeeld in Eciwo’s. Een Eciwo is elk deeltje in een organisme dat duidelijk begrensd is en een eigen structuur en taak heeft. MA-PraktijkNuij-72-07mei14-3490Het is een embryo in een bepaalde fase van ontwikkeling. Omdat het een embryo is, bevat een Eciwo in potentie alle informatie van de hele mens. Ook de verworven verstoringen in de gezondheid worden als informatie opgeslagen in elk Eciwo. De Eciwo’s waar acupunctuur wordt toegepast, bevinden zich in de huid naast het scheenbeen en naast de tweede middenhandsbeentjes.

EMA-PraktijkNuij-72-07mei14-3486ciwo-diagnose

Diagnose gaat met duimdruk op speciale punten langs het tweede middenhandsbeentje maar kan ook gedaan worden met een electro-eciwograaf (handscan). Via de Eciwo-diagnose wordt de plaats van een ziekte in het lichaam bepaald; dit is niet altijd de plaats waar zich klachten gaan voordoen. De Eciwo-diagnose bepaalt niet om welke aandoening het gaat. Daarvoor worden de wetmatigheden van de traditionele Chinese Geneeskunde gebruikt. Het voordeel van de eciwograaf is, is dat de meting objectief is. De scan komt uiterst precies op papier te staan waardoor het effect van behandelingen ook voor u zelf te volgen is. Door de goede diagnose wordt het behandeltraject verkort! Het nauwkeurigheidspercentage van Eciwo-diagnose is gemiddeld negentig procent.

Eciwo-therapie

Het is een therapievorm die wordt uitgevoerd via acupunctuur en acupressuur. Deze therapievorm bevordert de RNA/DNA-celdeling. Bij chronische aandoeningen wordt het herstel gestimuleerd  door het continu proces van celdeling weer in goede banen te leiden. Het geheugen van lichaamscellen waarin ook pathologische informatie ligt opgeslagen, wordt geherprogrammeerd. Eciwo-therapie is volkomen veilig en er zijn geen contra-indicaties. Er worden maximaal vier naaldjes gebruikt, links en rechts naast het middenhandsbeentje en naast het scheenbeen. Thuis kunt u de behandeling desgewenst voortzetten door acupressuur toe te passen. De behandelbare aandoeningen zijn talrijk.

 MA-PraktijkNuij-72-07mei14-3514MA-PraktijkNuij-72-07mei14-3556