Voor wie

Praktijk Marij Nuij; ook iets voor u?

Acupunctuur is toegankelijk voor ieder die zijn/haar kwaliteit van leven binnen afzienbare tijd wil verbeteren. Acupunctuur is effectief bij spijsverterings- en darmklachten, spier- en gewrichtsklachten, hielspoor, hoofdpijnen, nek-, schouder- en rugklachten, onbegrepen buikklachten bij kinderen, vruchtbaarheidsproblemen en zwangerschapsklachten, chronische vermoeidheid, klachten veroorzaakt door burn-out en stress. Afhankelijk van de aard van de klachten, leeftijd of andere factoren, wordt gekozen voor een bepaalde behandelvorm of voor een combinatie van behandeltechnieken. De Eciwo-acupunctuur en parallel-acupunctuur richten zich op verstoringen die een nog diepere aanpak vragen dan klassieke acupunctuur biedt. Het gaat dan bijvoorbeeld over behandeling van fibro-myalgie, reumatische aandoeningen en meervoudige ziektebeelden. Acupunctuurpraktijk Marij Nuij focust zich in het bijzonder op mensen met kanker.

Enkele doelgroepen nader belicht:

Mensen met kanker

Vanuit de acupunctuur heerst de hypothese dat kanker een systematische ziekte is. Dit is in tegenstelling tot de gedachte dat kanker een lokale ziekte is, in een autonoom deel van het lichaam. Bij kanker is er sprake van een ernstige en chronische disharmonie van de grote besturingssystemen. Er is sprake van een toestand waarbij de cellen zich blijven delen en zich niet meer gaan specialiseren om een specifieke taak uit te voeren.

Door het toepassen van parallel- en Eciwo-acupunctuur wordt getracht het totale basis bio regulatiesysteem ofwel BBRS van het lichaam te herstellen. Dit uiteraard binnen het mogelijke, afhankelijk van wat uw lichaam nog kan bieden op het gebied van herstel, reparatie of regeneratie. Dat basis bio regulatiesysteem bestaat uit een hormonale component (uw hypofyse en hypothalamus), uit een cellulaire component en een neurogene en digestieve component, (respectievelijk uw zenuw- en spijsverteringsstelsel).

De behandeling is tweeledig; acupunctuurnaaldjes en de cellcom. De behandeling met cellcom richt zich op voortzetting van de behandeling thuis. Zo kunt u de optimalisering van uw BBRS thuis voortzetten.

Vooral bij kankerpatiënten heeft deze methode zijn dienst al bewezen door het reduceren van de bijwerkingen van radio- en chemotherapie en het bestrijden van pijn. Er zijn meerdere dossiers door het Hugo Nielsen Instituut gekend waarbij de patiënt volledig herstelt. Meer over parallel-acupunctuur, Eciwo-acupunctuur, cellcomsysteem, Hugo Nielsen Instituut.

Mensen met een burn-out

Praktijk Marij Nuij is onder andere gespecialiseerd in het behandelen van burn-outklachten. Via acupunctuur en massage wordt het lichaam weer in een staat van ontspanning gebracht. Het verbeteren van lichamelijke en mentale klachten gaat hand in hand. Het beïnvloed elkaar wederzijds in positieve richting. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om te werken aan datgene wat de klachten heeft doen ontstaan. Een goede en veilige begeleiding maakt dat de resultaten ook duurzaam zijn.

Mensen met chronische pijn

Chronische pijn ontstaat op verschillende manieren.Ten gevolge van lichamelijke aandoeningen, door bijwerkingen van medicijngebruik en door psychisch en emotioneel leed. Soms is reguliere behandeling van de oorzaak niet mogelijk of is er geen oorzaak te achterhalen. Het lichaam bezit een enorm goed geheugen voor aandoeningen uit het verleden die nooit helemaal zijn hersteld. Wanneer daar later nog ontregelingen bijkomen, ontstaat een complex geheel waarin oude en nieuwe klachten elkaar beïnvloeden en tevens weer een voedingsbodem vormen voor nieuwe stoornissen. De pijn kan dan een grillig en chronisch karakter krijgen. Door met parallel-acupunctuur de biochemie in het lichaam te veranderen wordt de behandeling tweeledig; de behandeling bevordert de aanmaak van lichaamseigen pijnstillers (endorfinen) en de oorzaak van de pijn wordt aangepakt.

Meisjes en vrouwen met menstruatieproblemen

Heeft u maandelijks één of meerdere dagen pijn en ongemak, kost het u moeite om op die dagen de normale studie- of werkzaamheden te verrichten? Een pijnlijke menstruatie, een onregelmatige of zware menstruatie of het ontbreken van de menstruatie zijn in verschillende levensfasen veel voorkomende klachten. Deze klachten zijn goed te behandelen met acupunctuur.

Vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen

U kunt te maken krijgen met onbegrepen onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid door een medisch reden. Acupunctuur richt zich op het herstellen van regel- en controlesystemen in het lichaam die van invloed zijn op uw mogelijkheid zwanger te raken en een zwangerschap goed uit te dragen. Acupunctuur helpt bij het zorgen voor een goede doorbloeding van de baarmoeder, het reguleren van de hormoonhuishouding, het reduceren van stress en het verbeteren van de algehele conditie.

Tijdens IVF, ICSI, IUI of andere fertiliteitsbehandelingen kan acupunctuur u eveneens helpen bij het scheppen van de optimale condities. In mijn behandelingen volg ik het behandeltraject van het ziekenhuis; algehele conditie verbeteren en ontspanning geven tijdens de fase waarin kunstmatig de cyclus wordt stilgelegd en stimuleren van de eicellen en doorbloeding van de baarmoeder wanneer u hier ook met spuiten mee bezig bent. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kans op zwangerschap bij een vruchtbaarheidsbehandeling aantoonbaar groter is.

Eenmaal zwanger speelt acupunctuur een belangrijke rol bij de innestelingsperiode, door voor een goede doorbloeding en spierontspanning van de baarmoeder te zorgen. Ook het behandelen van zwangerschapsbraken, lage rugklachten, vasthouden van vocht, hoge bloeddruk, vermoeidheid en stress is mogelijk.

N.B. Op internet zijn veel artikelen gepubliceerd over het effect van  acupunctuur op fertiliteit.

Kinderen

Vanaf de leeftijd van enkele maanden kunnen kinderen behandeld worden. Met name massage kan zeer goed worden toegepast bij slaapproblemen, angst, onrust, ontwikkelingsstoornissen, spijsverteringsproblemen, motorische beperkingen, bedplassen en stotteren. Mijn ervaring is dat kinderen heel goed zelf aan kunnen geven of zij tijdens een behandeling wel of niet geprikt willen worden. In vergelijking met prikken wordt met vingerdruk ongeveer 80 procent van het effect bereikt. Kinderen mogen altijd zelf kiezen.

Mensen met een aandoening uit het autisme-spectrum

Spanningsklachten, slaapstoornissen, emotionele onbalans kunnen direct gerelateerd zijn aan het leven met een aandoening uit het autisme-spectrum. Ontspanningsmassages en acupunctuurbehandelingen verbeteren en verhogen de kwaliteit van leven. Het is mijn ervaring dat  mensen met een aandoening binnen het autismespectrum  gebaat zijn bij lichaamsmassages.  Dit in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt.