Mijn werkwijze

Ieder mens is uniek en heeft een heel eigen verhaal. In verschillende levensfasen kunnen verstoringen in het lichaam optreden. Ik volg hierin de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG of ook wel Traditional Chinese Medicin/ TCM) die er van uitgaat dat alle verstoringen uiteindelijk terug te voeren zijn naar een disbalans tussen de parameters yin en yang.

Praktijk Nuij biedt niet alleen een behandelvorm, ze biedt een levensfilosofie. Samen streven we naar herstel van evenwicht op lichamelijk, psychisch en emotioneel niveau. Mijn werkwijze volgens de TCM uitgangspunten beïnvloedt uw denkwijze, maakt u bewust van uw leefwijze, de invloed van voeding en de invloed die emoties op u hebben.

In mijn praktijk onderstreep ik de sterke en positieve ontwikkeling die wereldwijd gaande is waarbij de kracht van Oost en West wordt gecombineerd. Het betreft hier met name de Eciwo-geneeskunde en het Parallel-Acupunctuur Systeem. Beiden richten zich op het herstellen van verstoringen in het lichaam. Afhankelijk van wat de verstoring is, wordt er gekeken welke aanpak het beste resultaat kan opleveren. Er zijn steeds méér factoren die onze gezondheid bepalen. En daarmee ook het gemak en de snelheid waarmee wij in het westen herstellen.

Van intake tot…

Tijdens een eerste gesprek (intake) wordt uitgebreid aandacht besteed aan uw klachten.

MA-PraktijkNuij-72-07mei14-3462

Volgens de traditioneel Oosterse methoden wordt de energetische kracht in de organen beoordeeld door het voelen van punten op de pols en het beoordelen van de tong.

Uw verhaal vult mijn bevindingen aan en maakt duidelijk wat uw klachten zijn, welke beperkingen en last u hierdoor ondervindt en wat u verwacht te bereiken.

MA-PraktijkNuij-72-07mei14-3483MA-PraktijkNuij-72-07mei14-3473

 

 

 

 

 

 

Een Eciwo-scan tenslotte laat zien waar in het lichaam de ziekte zich manifesteert, maar bepaalt niet om wèlke aandoening het gaat. Daarvoor zijn wetmatigheden uit bovenstaand onderzoek nodig.

het maken van een Eciwoscan

Door deze unieke combinatie van Oosterse traditie en Westers georiënteerde Eciwo-geneeskunde ontstaat een goed beeld van alle ontregelingen in het lichaam die tot ziekte hebben geleid. Meer informatie over de Eciwo-scan.

 

 

 

het bespreken van de scan

Om een patroon van klachten goed te kunnen beoordelen is het van belang uw medische voorgeschiedenis te weten op basis van vragen die u van mij ontvangt. Deze kunt u thuis al op papier zetten. Met alle verkregen informatie wordt in overleg met  u een behandelplan opgesteld. De duur van het behandeltraject is afhankelijk van de voorgeschiedenis, de huidige situatie en uw omstandigheden. Een inschatting hiervan wordt met u besproken.

Tijdens het behandeltraject tot aan de afronding wordt de voortgang van het herstel samen met u goed in de gaten gehouden. Afhankelijk van uw ziektebeeld kunnen we zorgen voor een betere kwaliteit van leven, verlichting van uw klachten of volledig herstel.

Is acupunctuur ook iets voor u? Kijk bij Behandelmethoden.